Pääkirjoitus

PAVITRA 108:n taival lähestyy vakaasti 10-vuotisjuhlavuotta. Yrityksen historiassa alkaa verkkolehden julkaisemisen myötä uusi vaihe. Koska tavoitteenamme on hyvinvoinnin lisääminen ja koska tarjoamme avaimia erityisesti henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen, myös verkkolehden artikkelit tulevat käsittelemään tavalla tai toisella hyvinvointia.

Lue lisää..
Elämän tarpeet

Mitä ihminen lopulta tarvitsee? Varmasti sen, mikä on välttämätöntä elämän ylläpitämiseksi, mutta välttämättömyyskin on suhteellista, kuten seuraava kertomus paljastaa.

Lue lisää..
Mikä on elämäni tarkoitus?
KENELTÄ voin odottaa saavani tietää oman elämäni tarkoituksen? Logoterapian mukaan meidän on vastattava kysymykseen elämän tarkoituksesta itse.     Koska jokaisen elämä on ainutlaatuinen, myös tarkoitus on henkilökohtainen ja vain ihmisen itsensä löydettävissä. Toinen voi valaista meille tarjolla olevia mahdollisuuksia, mutta oivalluksen ja merkityksellisyyden koemme itse.
Lue lisää..
Mieli ystäväksi - vointi paremmaksi

MITÄ mieleni tekevi, aivoni ajattelevi... Ihminen on jo kauan sitten oivaltanut perusolemuksensa olevan jotakin muuta kuin ajatteleva mielensä. Mehän pystymme halutessamme tarkkailemaan oman mielemme liikkeitä. Tiedämme, että joskus tekee mieli, mutta aina ei voi saada heti sitä mitä mieli vaatii. On tilanteita, jolloin mieli on vienyt, ja sitten on kaduttanut jälkeenpäin. Mieltä voi kuitenkin harjaannuttaa. Sen kanssa voi ystävystyä ja viettää parhaimmillaan oikein mukavaa elämää.

Lue lisää..