Bhakti-jooga

SANA "jooga", jonka me länsimaalaiset kai helpoimmin liitämme idästä tulleisiin voimisteluliikkeisiin, merkitsee itse asiassa linkkiä, yhteyttä Kaikkein Korkeimpaan.

Joogan tavoitteena on kehon ja mielen hallitseminen niin, että tietoisuus puhdistuu aineellisten asioiden vaikutuksesta. Kristallisoitunut tietoisuus mahdollistaa keskittymisen henkisen todellisuuden kokemiseen ja oivaltamiseen. Tällöin ihmisellä on mahdollisuus oivaltaa myös oma henkinen identiteettinsä ja alkuperäinen olemuksensa osana maailmankaikkeuden henkistä ja yliaistillista kokonaisuutta.

Jooga-menetelmää, jonka avulla ihminen siis yhdistää itsensä Korkeimpaan, voidaan verrata tikapuihin, joita kiipeävä voi saavuttaa korkeimman henkisen oivalluksen. Näitten tikapuitten eri tasoja kutsutaan eri nimillä. On olemassa jnana-joogaa, dhyana-joogaa ja bhakti-joogaa. Olemme kuulleet puhuttavan esimerkiksi hatha-joogeista, raja-joogeista, karma-joogeista, dhyana-joogeista, jnana-joogeista ja bhakti-joogeista.

Kaikenlaiset jooga-harjoitukset saavuttavat huippunsa bhakti-joogassa. Kaikki muut joogamenetelmät ovat vain keinoja saavuttaa bhakti-joogan taso. Mitä sitten on bhakti-jooga?

Bhakti-jooga on joogan lajeista tärkein. Se on rakastavan ja palvelevan antaumuksen jooga. Nykyajan ihmiselle se on myös kaikkein helpoin jooga-menetelmä. Bhakti-joogi kiinnittää mielensä mihin tahansa valitsemaansa Korkeimman Herran yliaistilliseen hahmoon ja ryhtyy palvelemaan Häntä rakastavasti. Bhakti-jooga on hyvin yksinkertaista ja puhdasta, ja sitä on helppoa harjoittaa. Sen voi aloittaa yksinkertaisesti toistamalla Hare Krishna -mantraa.

Suuri pyhimys ja filosofi Intiasta, Sri Caitanya Mahaprabhu (1486-1534) on todennut, että Hare Krishna -mantran mietiskely on tämän aikakauden materiaalistuneelle ja levottomalle ihmiselle ainoa keino saavuttaa henkinen täydellistyminen. Jos kaiken kiireen keskellä pysähdymme hetkeksi kuuntelemaan Hare Krishna -mantran yliaistillisia äänivärähtelyjä, kokemusmaailmamme laajenee henkiseen ulottuvuuteen kaikkeuden alkulähteille.